Trong điều kiện bình thường, Băng thông load balancing của thiết bị không đặt đủ băng thông đường truyền (>500M). Để thiết bị có thể đạt đến 900Mbps hoặc hơn, cần cấu hình tăng tốc phần cứng như sau:

Tuy nhiên, khi bật tăng tốc phần cứng, một số tính năng sẽ mất hiệu lực: tham khảo bảng bên dưới

 

Model  Tính năng mất hiệu quả lực khi bật tăng tốc phần cứng
Vigor2133 series Traffic graph, WAN budget, bandwidth Limit, QoS, Data Flow monitor
Vigor2915 series Traffic graph, WAN budget, bandwidth Limit, QoS, Data Flow monitor
Vigor2925 series Traffic graph, WAN budget, bandwidth Limit, QoS, Data Flow monitor
Vigor2926 series Traffic graph, WAN budget, bandwidth Limit, QoS, Data Flow monitor
Vigor2927 series

 wireless bandwidth limit,  WAN budget, bandwidth Limit, APP QoS, Data Flow monitor


Đăng nhập giao diện quản lý thiết bị.Thực hiện

  1. Vào Hardware Acceleration
  • Acceleration: Chọn Enable
  • Check NAT/ IPsec như hình
  • Nhấn OK

Lưu ý:

- Đối với một số dòng cũ hơn không có mode Acceleration mode Enable, ta chỉ cần chọn mode “Auto” là được.

2. Tắt Data Flow Monitor

Để việc cấu hình tăng tốc phần cứng có tác dụng, cần phải tắt tính năng Data Flow Monitor

  • Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, chọn bỏ check Enable

3. Tắt Bandwidth limit và Session limit
  • Vào Bandwidth Management >> Bandwidth Limit, chọn Disable >> nhấn OK

  • Vào Bandwidth Management >> Session Limit, chọn Disable

4. Chỉ áp dụng với Vigor2925 series)

Trong giao diện web, nhấn vào biểu tượng WEB CONSOLE ở góc trên bên phải 

Gõ tuần tự các lệnh như sau:

ppa -b 1
%TWO way accleration is enable 
>sys commit

>sys reboot

Lưu ý: Trong trường hợp đã cấu hình PPA vẫn không đạt được băng thông yêu cầu, bạn cần thực hiện

  • Reset Default thiết bị bằng cách nhấn giữ nút “Factory Reset” trên thiết bị 10 giây.
  • Cấu hình lại internet và tăng tốc phần cứng như trên