Trong điều kiện bình thường, Băng thông load balancing của thiết bị không đặt đủ băng thông đường truyền (>500M). Để thiết bị có thể đạt đến 900Mbps hoặc hơn, cần cấu hình tăng tốc phần cứng như sau:

Tuy nhiên, khi cấu hình tính năng này, các tính năng như: WAN Budget, Bandwidth Limit, QoS, Traffic Graph, Data Flow Monitor sẽ mất tác dụng.

Thực hiện

  1. Đăng nhập giao diện quản lý thiết bị.
  2. Vào Hardware Acceleration
  • Acceleration: Chọn Enable
  • Check NAT/ IPsec như hình
  • Nhấn OK

Lưu ý:

- Đối với một số dòng cũ hơn không có mode Acceleration mode Enable, ta chỉ cần chọn mode “Auto” là được.

3. Tắt Data Flow Monitor

Để việc cấu hình tăng tốc phần cứng có tác dụng, cần phải tắt tính năng Data Flow Monitor

  • Vào Diagnostics >> Data Flow Monitor, chọn bỏ check Enable

4. Tắt Bandwidth và Session Limit

  • Vào Bandwidth Management >> Bandwidth Limit, chọn Disable >> nhấn OK

  • Vào Bandwidth Management >> Session Limit, chọn Disable

5. Console vào thiết bị và gõ lệnh PPA (chỉ áp dụng với Vigor2925 series)

Trong giao diện web, nhấn vào biểu tượng WEB CONSOLE ở góc trên bên phải 

Gõ tuần tự các lệnh như sau:

ppa -b 1
%TWO way accleration is enable 
>sys commit

>sys reboot

Lưu ý: Trong trường hợp đã cấu hình PPA vẫn không đạt được băng thông yêu cầu, bạn cần thực hiện

  • Reset Default thiết bị bằng cách nhấn giữ nút “Factory Reset” trên thiết bị 10 giây.
  • Cấu hình lại internet và tăng tốc phần cứng như trên