Hướng dẫn cấu hình tên miền động

 No-IP trên Vigor3900 | Vigor2960 | Vigor300B

Bước 1:  Đăng kí tên miền động  miễn phí

Tham khảo hướng dẫn đăng kí tên miền động No-ip: http://www.draytek.com.vn/documentdetails.aspx?id=156

Bước 2: Cài đặt No-IP trên Vigor300B

Vào Applications >>> Dynamic DNS: Sang tab Setting, chọn 1 profile bất kì, nhấn Edit

 • Chọn Enabe this Profile: kích hoạt profile này
 • WAN Profile: chọn WAN được cập nhật tên miền động
 • Service Provider: Chọn No-IP
 • Domain Name, User Login Name, Password: Điền thông tin tài khoản vừa đăng kí
 • Nhấn Apply

Lưu ý:

 1. Mục Routing Policy có 2 tùy chọn. Trong trường hợp có hai hay nhiều đường truyền internet.
 • Selected- wan- first: trong trường hợp wan đã chọn mất kết nối, tên miền sẽ được cập nhật với IP wan còn lại.
 • Selected- wan- only: tên miền này chỉ được cập nhật với IP wan đã chọn.
 1. Mục IP Source: có 2 tùy chọn
 • My WAN IP: sử dụng trong trường hợp Vigor300B kết nối trực tiếp internet, tên miền sẽ cập nhập IP Wan đã cấu hình
 • My Internet IP: dùng trong trường hợp Vigor300B đứng sau một thiết bị khác, không trực tiếp kết nối internet, tên miền sẽ cập nhật IP internet thực. Trong trường hợp, bên ngoài muốn thực hiện truy cập Vigor300B phải thực hiện NAT trên thiết bị phía trước.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái cập nhật tên miền

Sang tab Status  và kiểm tra trạng thái, nếu xuất hiện dòng Update Success  tức là đã cập nhật thành công.