​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Trên Router Vigor

1. Đến VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup

 • Enable IPsec VPN Service
 • Enable L2TP VPN Service

2. Đến VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

 • Chọn một Index bất kỳ để tiến hành cấu hình profile
 • Check Enable this account
 • Allowed Dial-In Type: Check L2TP
 • IPsec Policy: Chọn "Must"
 • Điền Username/Password sẽ sử dụng cho cấu hình VPN trên Iphone sau này.
 • Nhấn "OK" để hoàn tất

3. Tạo VPN IKE Pre-Shared Key

 • Đến VPN and Remote Access >> IPsec General Setup
 • Điền Pre-Shared Key và xác nhận Pre-Shared Key.
 • Nhấn "OK" để hoàn tất

B. Trên thiết bị IOS

1. Đến Settings >> VPN

 • Nhấn Add VPN Configuration
 • Type: Chọn L2TP
 • Description: Chọn L2TP
 • Server: Điền IP WAN của router
 •  Account and Password: Điền thông tin username và Password đã tạo ở trên router
 • Secret: Điền Pre-Shared Key đã tạo ở trên.
 • Nhấn "Done" 

 

LƯU Ý: 

 1. Trong trường hợp bình thường, hệ thống trung tâm chỉ có duy nhất một lớp mạng,

Client chỉ cần truy cập server, kết nối dữ liệu:Khi cấu hình VPN trên Client, trong Profile, nhấn Advanced Options và chọn OFF “Use default gateway on remote network”

 1. Trong hệ thống có một lớp mạng nhưng Client có như cầu chuyển tất cả mọi traffic đều phải về trung tâm rồi ra ngoài internet hoặc hệ thống trung tâm có nhiều lớp mạng, client có nhu cầu truy cập các lớp mạng trung tâm >> trong Profile VPN, chọn ON “Use default gateway on remote network”

2. Sau khi cấu hình hoàn thành, bạn nhấn vào profile vừa tạo để tiến hành hết nối VPN

 • Bạn có thể nhấn vào info để có thể xem lại cấu hình profile
 • Khi bạn VPN thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng VPN màn hình điện thoại.

3. Kiểm tra kết nối

 • Đến VPN and Remote Access >> Connection Management

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial