​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Trên Router Vigor

1. Đến VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup

 • Enable IPsec VPN Service
 • Enable L2TP VPN Service

2. Đến VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

 • Chọn một Index bất kỳ để tiến hành cấu hình profile
 • Check Enable this account
 • Allowed Dial-In Type: Check L2TP
 • IPsec Policy: Chọn "Must"
 • Điền Username/Password sẽ sử dụng cho cấu hình VPN trên Iphone sau này.
 • Nhấn "OK" để hoàn tất

3. Tạo VPN IKE Pre-Shared Key

 • Đến VPN and Remote Access >> IPsec General Setup
 • Điền Pre-Shared Key và xác nhận Pre-Shared Key.
 • Nhấn "OK" để hoàn tất

B. Trên thiết bị IOS

1. Đến Settings >> VPN

 • Nhấn Add VPN Configuration
 • Type: Chọn L2TP
 • Description: Chọn L2TP
 • Server: Điền IP WAN của router
 •  Account and Password: Điền thông tin username và Password đã tạo ở trên router
 • Secret: Điền Pre-Shared Key đã tạo ở trên.
 • Nhấn "Done" 

2. Sau khi cấu hình hoàn thành, bạn nhấn vào profile vừa tạo để tiến hành hết nối VPN

 • Bạn có thể nhấn vào info để có thể xem lại cấu hình profile
 • Khi bạn VPN thành công, bạn sẽ thấy biểu tượng VPN màn hình điện thoại.

3. Kiểm tra kết nối

 • Đến VPN and Remote Access >> Connection Management

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial