A. Trên router

1. vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup,

Certificate: chọn "None

- Điền password IPsec XAuth 2 lần tại XAuth User Pre-Shared Key

- IPSec Security: Chọn Basic

Nhấn OK 

2. Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, Chọn Index bất kì

 • Check Enable this account
 • Điền Username và Password VPN
 • Allowed Dial-In Type, chọn IPsec, check IPsec XAuth

​B. Trên thiết bị IOS

 1. Cài đặt chương trình Smart VPN
 2. Khởi động  Smart VPN client và tạo profile như bên dưới
 • Type chọn "IPsec Xauth"
 • Đặt tên Profile
 • Server: Điền IP WAN router hoặc tên miền
 • Điền Account và Password VPN đã khai báo trên router
 • Secret: điền key xác thực IPsec Xauth
 • Nhấn Save

 1.  Chọn Profile VPN đã tạo, Enable chọn ON.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial