Trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public

Ví dụ: bạn có dãy IP Public 113.161.118.112/29:

Network    : 113.161.181.112

Netmask    : 255.255.255.248

Broadcast    : 113.161.181.119

HostMin    : 113.161.181.113

HostMax    : 113.161.181.118

Chúng ta sẽ sử dụng IP 113.161.181.113 làm gateway (Trong một vài trường hợp, tùy cách cấu hình của các ISP, chúng ta có thể sử dụng IP 113.161.181.112 làm gateway)

- Vào Lan -> General Setup- For IP Routing Usage: Enable- 2nd IP Adreess:  113.161.118.113- 2nd Subnet Mask: 255.255.255.248

- Trên máy tính bạn gán IP Public và trỏ IP gateway về router 113.161.118.113.

Description: <a href=

Như vậy, từ ngoài internet khách hàng có thể truy xuất trực tiếp vào máy tính này thông qua IP Public.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641