http://www.anphat.vn/VigorFly200_IPTV_Wireless_files/image001.png

 1. Truy cập vào giao diện cấu hình web của thiết bị

IP:192.168.1.1

Username: admin

Password: admin

II. Cấu hình Internet

 • Click vào mục WAN >>> Internet Access
 • WAN1 >>> Access Mode chọn PPPoE, Click Detail Page

 • Nhập Username của đường truyền vào ô Username
 • Nhập Password của đường truyền vào ô Password
 • Nhập lại Password của đường truyền vào ô Confirm Password
 • Các thông số khác để mặc định. Click OK để lưu thiết lập.
 • Thiết bị sẽ tự động reboot trong khoảng 30 giây.

III. Cấu hình Wireless:

 • Vào Wireless LAN >>> Genneral Setup
 • Chọn Enable Wireless LAN
 • Chọn Mode : Mixed (11G+11n) để phát cùng lúc các chuẩn g/n
 • Ô SSID 1: AnPhat => Sử dụng cho internet
 • Ô SSID 2: IPTV => Sử dụng cho Setop Box không dây hoặc VLC với Laptop

(SSID là tên mạng wireless, bạn có thể sửa tùy ý)

 • Channel và Extension Channel: AutoSelect hoặc một channel thích hợp
 • Packet-OVERDRIVER: Bỏ chọn Tx Burst
 • Các thông số khác để mặc định.
 • Click OK để lưu lại

Đặt mật khẩu (password) cho Wireless

 • Vào mục Wireless LAN >>> Security
 • Chọn SSID 1 (Đặt mật khẩu cho wireless của AnPhat)
 • Cấu hình các tùy chọn như hình bên dưới
 • Đặt mật khẩu cho mạng wireless ở ô Pass Phrase (ít nhất 8 kí tự); Đối với mẩu khẩu cho wireless của IPTV nên đặt bằng “số” sẽ dễ thao tác trên remote của Setop Box hơn
 • Click OK để hoàn tất phần cấu hình mật khẩu cho SSID 1
 • Chọn tiếp SSID 2 và làm tương tự
 • Mật khẩu của SSID 1SSID 2 có thể giống hoặc khác nhau tùy thích

 1. Cấu hình đa dịch vụ trên Multi VLAN
 • Vào mục WAN >>> Multi-VLAN
 • Chọn Enable Multi-VLAN Setup
 • Channel 1 luôn dành cho VLAN của Internet, điền Tag (VID) của Internet vào ô Add Tag
 • Sử dụng Channel 4  cho IPTV, điền Tag (VID) của IPTV vào ô Add Tag

** Nếu bạn không rõ các thông số Tag của mình, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn

Cấu hình Bridge VLAN cho Port, SSID (Mapping)

 • Ở phần cấu hình Wireless chúng ta đã chuẩn bị sẳn SSID 1 cho Setop Box không đây và giả sử chúng ta có thêm một Setop Box khác sẽ gắn vào Port LAN 4 của Vigor Fly200
 • Click vào Tab Bridge, chọn Enable Channel 4 và chọn tương tự như hình dưới
 • Như vậy Port 1,2,3 và SSID 2,3 sẽ sử dụng cho Internet; Port 4 và SSID 1 cho IPTV
 • Click OK để lưu lại phần cấu hình Multi-VLAN
 • Router sẽ reboot lại – Hoàn tất cấu hình

Hướng dẫn cấu hình Setop Box với USB Wireless

TOTOLINK N150UA và N150UM

 • Phải sử dụng remote và cấu hình trên giao diện EPG
 • Phải chắc chắn rằng bạn đã cấu hình thành công với cáp mạng

Do đã cấu hình trước với cáp mạng và đã chạy tốt nên những bước sau này chúng ta chỉ cần chọn "Tiếp theo"

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641