Giả sử công bạn có nhiều chi nhánh và thuê kênh thuê riêng L2VPN kết nối các chi nhánh.

Có nhiều cách cấu hình cho các chi nhánh sử dụng kênh L2VPN truy cập lẫn nhau mà không ảnh ảnh đến lớ mạng nội bộ đang có. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu các sử dụng định tuyến động RIP.

Giả sử ta có mô hình như sau

Thực hiện

A. Vigor2960 (1)

1. Cấu hình VLAN

Tạo 2 VLAN như sau:

 • Vlan 10: Member gồm LAN_Port_1,2,3 / Untag gồm LAN_Port_1,2,3
 • VLAN20: Member gồm LAN_Port_4 / Untag gồm LAN_Port_4

Vào LAN>> Switch, chọn VLAN 10, nhấn Edit.Chọn

 • Member gồm LAN_Port_1,2,3
 • Untag gồm LAN_Port_1,2,3
 • Nhấn Apply

 • Vào LAN>> Switch, Nhấn Add tạo thêm VLAN mới

 • VLAN ID điền VLAN ID (ví dụ 20)
 • Member gồm LAN_Port_4
 • Untag gồm LAN_Port_4
 • Nhấn Apply

Thực hiện xong ta có bản VLAN như sau:

2. Cấu hình LAN

Ngoài lớp LAN chính 172.16.1.1/24 tạo thêm lớp LAN 10.10.10.1/24

Vào LAN >> General Setup, nhấn Add

 • Profile: Đặt tên LAN (ví dụ LAN2)
 • Check Enable
 • VLAN ID: điền VLAN 20 vừa tạo
 • IP Address: điền IP đấu nối (ví dụ 10.10.10.1)
 • DHCP Server: chọn Disable
 • Nhấn Apply

Sau khi tạo xong, ta có 2 LAN như sau

3. Cấu hình InterLAN Routing

Vào LAN >> General Setup, tab Inter-LAN Route, check Enable Inter-Lan Route

 

4. Cấu hình RIP

Vào Routing >> RIP Configuration

 • Check Enable
 • Profile: chọn lan1, lan2
 • Nhấn Apply

B. Trên Vigor2960 (2)

Thực hiện tương tự với 2 lớp mạng như sau:

 • Lan1: lớp 172.16.2.1/24
 • Lan2: lớp 10.10.10.2/24

C. Trên Vigor2960 (3)

 • Lan1: lớp 172.1632.1/24
 • Lan2: lớp 10.10.10.3/24

D. Kiểm tra

1. Xem bảng Routing Table trên Vigor

Vào Diagnostics >> Routing Table

2. Ping trực tiếp trên máy tính

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial