Công ty bạn có một công trình mới ,bạn đang đau đầu nơi đó không thể kéo được internet. Bạn cần quan sát từ xa camera từ với mục đích chống trộm vật liệu, quan sát tiến độ công việc từ xa, cầ chia sẻ mạng dữ liệu, in ấn ở công ty. Bạn đang đau đầu nhưng vẫn chưa tìm được phương án. Giải pháp kết hợp VPN giữa APTEK L1200G và DrayTeK sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Tham khảo thêm giải pháp: https://www.anphat.vn/giai-phap-cua-chung-toi/giai-phap-ung-dung-vpn-de-trien-camera-voi-ket-noi-3g

Sau đây là bài viết hướng dẫn kết nối VPN giữa L1200G và DrayTek.      

Ta có mô hình như sau:

A. Trên Router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- In)

Chuẩn bị:

Trong trường hợp trụ sở chính không có IP tĩnh (thuê từ nhà cung cấp dịch vụ), có thể đăng kí dịch vụ tên miền động DrayDDNS của DrayTek.

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

1. Kích hoạt dịch vụ VPN PPTP trên DrayTek DrayOS

Vào VPN and Remote Access>> Remote Access Control

 •  Check “Enable PPTP VPN Service”
 •  Nhấn OK

 • Nhấn OK để reboot lại thiết bị

2.  Cấu hình VPN trên router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- in)

Vào VPN and Remote Access>> LAN to LAN, nhấn index tạo profile VPN

 • Tại Commont Settings
  • Check Enable this Profile
  • Profile Name: Đặt tên Profile
  • Call Direction: Chọn Dial- IN
 • Tại Dial- In Settings
  • Allow Type VPN: Chọn PPTP
  • Username: Điền Username cho phép VPN site to Site
  • Password: Điền Password xác thục VPN Site to Site
 • Tại TCP/IP Network Settings
  • Remote Network: Điền lớp mạng đầu xa (192.168.222.1/24)
  • Local Network: Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

B.  Trên APTEK L1200G- Site chi nhánh/ kho

1. cấu hình L1200G kết nối internet: tham khảo hướng dẫn :Link  

2. Đổi lớp mạng trên L1200G

Đổi lớp mạng LAN L1200G thành lớp mạng mong muốn, ví dụ (192.168.222.1/24)

Vào Network >> LAN Setup

 •  IP Address: điền IP lớp mạng cần đổi (ví dụ 192.168.222.1)
 •  Subnet Mask: chọn subnet Mask /24 = 255.255.255.0
 • Starting IP Address/ Ending IP Address: chỉnh lại dãy IP cần cấp theo lớp mạng vừa đổi. (ví dụ 192.168.222.100>> 192.168.222.200)
 •  Nhấn Apply

3.  cấu hình VPN Trên L1200G - Site chi nhánh/ kho (Dial- out)

Vào  Network Advance >> VPN Client

 • Enable: chọn ON
 • Connection Type: chọn PPTP
 • Encryption: chọn ON
 • Username/ Password: điền Username/ Password VPN đã khai báo trên DrayTek
 • VPN Server IP or Domain name: điền IP WAN hoặc tên miền Server.
 • Network Interface: chọn WAN_usb(4G)
 • Defaut route: chọn ON nếu muốn tất cả các dịch vụ đều đi qua đường VPN (mặc định disable)
 • Remote Subnet IP/ Subnet Mask: điền lớp mạng đầu xa (ví dụ: 192.168.111.0/24)
 • Nhấn OK

 

C. Kiểm tra kết nối VPN

1. Trên Router DrayTek

Vào VPN and Remote Access >> Connection Management, đã thấy có kết nối.

 

2. Ping IP router server đầu xa

Máy tính kết nối L1200G, thực hiện ping IP router đầu xa: