Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính hoặc kết nối mạng 3G/4G

1. Đăng nhập thiết bị

2. Chuyển múi giờ Việt Nam

Vào Management >> SNTP, Chọn múi giờ Việt Nam Asia/ Hồ Chí Minh>> nhấn Apply

 

3. Cấu hình Auto reboot

Vào Management >> Restart & Reset, Restart Time chọn chế độ Reboot theo Every Day (mỗi ngày), Everyt Week (mỗi tuần), Every Month (mỗi tháng) và chọn thời gian reboot (ví dụ reboot mỗi ngày vào 0:00 phút)>> Nhấn Apply.