1. Kết nối internet 4G
 • Bước 1: Gắn sim vào thiết bị
 • Bước 2: Nối 2 Anten 3G/4G và 2 anten WiFi 2.4G 300Mbps
 • Bước 3: Cấp nguồn cho thiết bị
 • Bước 4: Kết nối Wi-Fi “wireless -xxxxxx” không password hoặc nối dây mạng từ máy tính vào L300
 • Mặc định thiết bị sẽ tự động nhận và kết nối mạng 3G/4G, như vậy là bạn đã có thể truy cập Internet.
 1. Kết nối internet trực tiếp với cổng WAN
 • Mở trình duyệt web bất kì
 • Đăng nhập web quản lý thiết bị với IP “192.168.1.254” password mặc định “admin” >> nhấn Login
 • Vào General Setup >> WAN mode, cấu hình WAN kết nối internet tùy theo từng trường hợp
  1. Kết nối internet trực tiếp từ converter hoặc router nhà mạng bridge mode
 • Mô hình kết nối như sau:

 • Protocol: chọn PPPoE
 • Username/ Password: điền thông tin username/ password đường truyền internet (hỏi nhà cung cấp)
 • Nhấn Save & Apply

 • Lưu ý: APTEk L300/ L300e không hổ trợ đường truyền có VLAN hoặc IPTV.
 • Kiểm tra trạng thái kết nối, Vào System Status, WAN Status báo “Connected” là đã kết nối thành công

 1. Kết nối nhận internet thông qua router nhà mạng
 • Mô hình kết nối như sau:

 

 • Đối với chế độ nhận IP từ router nhà mạng: Protocol chọn “DHCP” >> nhấn Save & Apply

 • Đối với chế độ đặt IP tĩnh cổng WAN: Protocol chọn Static (FixedIP) >> điền đầy đủ IP/ Subnet mask/ gate/ DNS (thuộc lớp mạng do router nhà mạng cấp) >> nhấn Save & Apply

 1. Cấu hình watchdog

Mặc định Watchdog đã được kích hoạt, hệ thống đã có thể hoạt động với trạng thái 3G/4G backup cho internet trực tiếp.

Tuy nhiên cần vào kiểm tra kích hoạt Watchdog, nếu Watchdog chưa kích hoạt, cần phải kích hoạt để hệ thống hoạt động ổn định nhất

Vào Advance Settings, Tại Network, chọn Watchdog

 • Chọn Enable
 • Targer Host: Chọn Custom
 • Host: Điền IP đáng tin cậy ngoài Internet (thiết bị sẽ ping đến IP này để kiểm tra trạng thái Internet, ví dụ IP DNS google 8.8.8.8)
 • Period: Thời gian xác định là mất kết nối Internet (ví dụ: period time là 60s, nghĩa là  nếu thiết bị mất kế nối tới IP chỉ định trong 60 giây (ping không nhận được phản hồi) thì sẽ tự động ngắt và kết nối lại internet
 • Period ping: Thời gian giãn cách giữa các gói ping
 • Protocol: Chọn ICMP
 • Nhấn Save & Apply