Lưu Ý:

A. Chuẩn bị

- Phải tắt Firewall trên máy tính

- Xem phiên bản firmware hiện tại: Đăng nhập vào trang web cấu hình >> System

B.  Thực hiện

1. Tải Firmware

- Download Firmware mới nhất tại : https://www.anphat.vn/firmware

- Chọn thương hiệu kèm mã thiết bị >> nhấn tìm kiếm

- Tại thiết bị >> nhấn biểu tượng download để tải firmware

- Giải nén file firmware vừa tải về

2. Nâng cấp Firmware

- Nối cổng LAN máy tính vào cổng LAN thiết bị

- Đăng nhập thiết bị 

Vào Advanced Setting >> keo xuống mục System >> nhấn Firmware

- Nhấn Browse để chọn file firmware

- Nhấn Proceed để nâng cấp

- Chờ vài phút để hoàn tât việc nâng cấp