​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. VPN Server (Dial-In) Settings

1. Vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup,

 • Pre-shared Key : điền key Ipsec VPN
 • Confirm Pre-Shared Key: điền  lại key Ipsec VPN
 • OK

 

2. Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN nhấn Index

Tại Commont Settings

 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • Check Enable this profile
 • Call Direction: Chọn Dial- IN

Tại Dial- In Settings

 • Allow Type VPN: Chọn IPSEC Tunnel

 

Tại TCP/IP Network Settings

 • Remote Network: Điền lớp mạng đầu xa (192.168.222.1/24)
 • Local Network: Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Click OK

 

B. VPN Client (Dial-Out) Settings

1. Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN

 • Tại Common Settings
  • Profile Name                                    :Đặt tên Profile
  • Check Enable this Profile
  • Call Direction                                  :Chọn Dial- Out
  • Check Always all
 • Tại Dial- Out  Setting
  • Type of Server I am Calling         : chọn Ipsec Tunnel – IKEv2
  • Server IP/Host Name for VPN.    :Điền IP WAN hoặc Tên miền Router Văn phòng
  • IKE- Presharekey                           :Điền Passwork Ipsec VPN

 • Tại TCP/IP Network Setting
  • Remote Network IP            :Điền lớp mạng đầu xa (192.168.111.1/24)
  • Local Network IP                :Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

2. Vào VPN and Remote Access >> Connection Management, Kiểm tra kết nối VPN

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial