​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Chuẩn bị:

- Đăng ký và sử dụng dịch vụ tên miền động DrayDDNS: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

A. Site Văn Phòng (Dial- In)

Vào VPN and Remote Access>> PPP General Setup, check giao thức PPTP >> nhấn OK 

Vào VPN and Remote Access>> LAN to LAN , nhấn index tạo profile VPN

 • Tại Commont Settings
  • Check Enable this Profile
  • Profile Name                        :Đặt tên Profile
  • Call Direction                      :Chọn Dial- IN
 • Tại Dial- In Settings
  • Allow Type VPN                 :Chọn PPTP
  • Username                             :Điền Username cho phép VPN site to Site
  • Password                             :Điền Password xác thục VPN Site to Site
 • Tại TCP/IP Network Settings
  • Local Network                     :Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
  • Remote Network                :Điền lớp mạng đầu xa (192.168.222.1/24)
 • Nhấn OK

 

B. Site chi nhánh/ kho (Dial - Out)

Vào VPN and Remote Access>> PPP General Setup, check giao thức PPTP >> nhấn OK 

Vào VPN and Remote Access>> LAN to LAN , nhấn index tạo profile VPN

 • Tại Common Settings
  • Profile Name                                    :Đặt tên Profile
  • Check Enable this Profile
  • Call Direction                                  :Chọn Dial- Out
  • Check Always all
 • Tại Dial- Out  Setting
  • Type of Server I am Calling         : chọn PPTP
  • Server IP/Host Name for VPN.    :Điền IP WAN hoặc Tên miền Router Văn phòng
  • Username                                     :Điền Username VPN site to Site
  • Password                                     :Điền Password xác thục VPN Site to Site
 • Tại TCP/IP Network Setting
  • Remote Network IP            :Điền lớp mạng đầu xa (192.168.111.1/24)
  • Local Network IP                :Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

 

 • Kiểm tra kết nối VPN

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial