Với nhu cầu gọi VoIP đồng thời giữa các chi nhánh lên hơn 8 cuộc gọi một lúc, các router có cổng VoIP như Vigor2910V, Vigor2700V, Vigor3300V ... không thể đáp ứng được. 

Dưới đây là hướng dẫn cấu hình cho 2 thiết bị VoIP Gateway ATA24 được đặt ở 2 văn phòng Hà Nội và TP.HCM mỗi đầu 1 thiết bị, khi cấu hình thành công sẽ phục vụ cùng lúc cho 24 cuộc gọi đồng thời giữa 2 văn phòng này, cách thực hiện cuộc gọi vô cùng đơn giản.

Ví dụ này sẽ chỉ cho bạn thấy bằng cách nào bạn có thể gọi điện qua lại giữa 2 thiết bị ATA24 mà ko thông qua môi trường tổng đài IPPBX.

Giả sử cả 2 thiết bị ATA24 (1&2) đã có thể liên lạc với nhau thông qua Kênh VPN.

Nếu mỗi 1 điểm trên thiết bị ATA24 (1&2) muốn gọi tới 1 điểm khác, Dial Plan. Phải được cấu hình như sau (để biết chi tiết hơn về cách cấu hình  Dial Plan,vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng hoặc ghé thăm trang website của DrayTek) .Trong trường hợp này, users trên ATA24-1 và ATA24-2 muốn gọi lẫn nhau thì “9” là số đặt trước mỗi số của extension.

1. Cấu hình trên ATA24 thứ nhất.

Ghi chú: SIP IP Address là IP của ATA24 thứ nhất. 

2. Cấu hình trên ATA24 thứ hai.

Ghi chú: SIP IP Address là IP của ATA24 thứ hai. 

Sau khi cấu hình xong, nếu 1 điểm 1001 trên ATA24-1 muốn gọi 1001 trên ATA24-2,rất đơn giản chỉ cần nhấc máy lên và bấm 91001.Cuộc gọi sẽ được thực hiện ngay lặp tức! 

Giả sử trên thiết bị ATA24-1 đặt tại đầu TP.HCM, ta cấu hình 24 số từ 1001 đến 1024 cho 24 extention. Ở đầu HN ta cũng làm tương tự.Ví dụ nhân viên phòng kế toán (số 1005) của site HCM muốn gọi nhân viên phòng support (số 1011) cũng ở site HCM thì nhân viên kế toán chỉ cần bấm 1011.Trường hợp nhân viên trên muốn gọi phòng support ở site HN thì chỉ cần thêm số 9 vào trước số nội bộ của phòng support ở HN (vd ta cũng set là 1011) như vậy số cần bấm là 91011.

Có thể ứng dụng việc này cho việc liên lạc giữa 2 chi nhánh với mỗi chi nhánh có tối đa 24 máy voice IP hoàn toàn miễn phí.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641