Port FXS (Foreign Exchange Service) là port mà bạn có thể kết nối về thiết bị thoại thông thường (điện thoại để bàn, máy fax) – port FXS cũng giống như các lỗ cắm trên tường. Giống như những lỗ cấm thoại thông thường, port FXS sẽ reo khi có điện thoại đến, và sẽ có tín hiệu gọi (tone) khi bạn nhấc điện thoại lên.

Port FXO (Foreign Exchange Office) thì ít được sử dụng phổ biến hơn. Port FXO là port “lắng nghe” và sẽ đi đến vị trí mà tại đó bạn sẽ kết nối đến điện thoại thông thường (gọi vào FXO sẽ được cấp tone để thực hiện tiếp cuộc gọi ra ngoài). Bạn không thể lắp điện thoại trực tiếp vào port FXO, port FXO sẽ không reo khi có điện thoại đến và không cấp tín hiệu (tone) gọi cho điện thoại thông thường gắn vào. Port FXO trong chờ cuộc gọi đến và được cấp tín hiệu(tone) gọi từ line điện thoại.

 

 

Đây là sự cần thiết cho bạn hiểu được sự khác biệt giữa port FXS và FXO để bạn có thể quyết định lựa chọn chính xác nhu cầu của mình khi đặt hàng port VoIP trên V3300V – port FXS thì được sử dụng phổ biến hơn- là port cho phép bạn gắn trực tiếp vào thiết bị thoại thông thường. Vui lòng tìm kiếm thông tin nhiều hơn nữa nếu như bạn chưa hiểu rõ, hoặc liên hệ với chúng tôi.

 

Port FXO và FXS được sử dụng cho? Giao tiếp port FXS đảm nhận như là điện thoại có thể dùng cho: 

  • Thực hiện cuộc gọi VoIP đến người sử dụng VoIP khác thông qua Internet. 
  • Thưc hiện cuộc gọi đến người khác trong cùng văn phòng ở những port FXS khác. 
  • Thực hiện cuộc gọi sang mạng điện thoại công cộng truyền thống (PSTN), bằng việc thông qua line điện thoại thông thường sẵn có trong văn phòng.
  • Thực hiện cuộc gọi ra mạng điện thoại công cộng truyền thống qua nhà cung cấp giao tiếp PSTN DrayTEL.

Giao tiếp port FXO có thể dùng cho: 

  • Kết nối đến bất kỳ đường line điện thoại truyền thống nào (analogue phone line) 
  • Kết nối vào phần mở rộng (extension) của hệ thống tổng đài nội bộ (PBX), trong điều kiện đó là phần mở rộng của tín hiệu tuần tự (analogue), không phải tín hiệu số hay khoá hệ thống (keysystem) (Nếu bạn có thể cắm trực tiếp điện thoại vào, thì đó là phần mở rộng –extension-của tổng đài). 
  • Cho phép người dùng port FXS có thể truy cập để kết nối vào phần mở rộng hay kết nối vào đường line thoại truyền thống.
  • Chấp nhận cuộc gọi tín hiệu tương tự đến (analogue) và cho phép người gọi đến thực hiện:

               o Quay số gọi bất kỳ số VoIP nào.                o Quay số gọi bất kỳ số điện thoại truyền thống nào (cuộc gọi được định hướng qua DrayTEL).                 o Cung cấp mật mã nhằm ngăn chặn truy nhập trái phép.                o Tự động chuyển tiếp đến số VoIP được định trước. 

Như vậy bạn có thể kết nối trực tiếp điện thoại vào FXS hay đường line điện thoại vào FXO, bạn cũng có thể tích hợp những port VoIP này với đường trung kế (Trunking) hay đường mở rộng (extension) của tổng đài nội bộ. xem thêm tại đây.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641