Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Đầu tiên xin cấu hình theo như những thiết lập bên dưới. Những thông tin được cung cấp bởi ISP.

      Ghi chú : Tốt nhất bạn nên để Username và Password trống.

15 1

2. Chọn vào mục cho phép nhận ra được mạng LAN(có hoặc không có dây) của bạn như hình dưới..

15 2

3. Và khi đó PC bên dưới router có thể quay số (dial up) thông qua phần mềm quay số.