1. Đầu tiên xin cấu hình theo như những thiết lập bên dưới. Những thông tin được cung cấp bởi ISP.

      Ghi chú : Tốt nhất bạn nên để Username và Password trống.

15 1

2. Chọn vào mục cho phép nhận ra được mạng LAN(có hoặc không có dây) của bạn như hình dưới..

15 2

3. Và khi đó PC bên dưới router có thể quay số (dial up) thông qua phần mềm quay số.