Trong Vigor2200 hay mới hơn, bạn có thể xóa mật mã bằng nút reset. Điều này sẽ xóa tất cả những thiết lập trở về mặc định khi xuất xưởng vì thế bạn sẽ phải cấu hình router lại từ đầu. Bạn hãy nhấn nút RESET ở phía sau router một cách nhẹ nhàng bằng đầu viết và giữ nó cho đến khi những đèn LED bắt đầu nhấp nháy rồi thả ra.

Địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1.