Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Phần I : Sao lưu

1. Đăng nhập vào trang web cấu hình của router.

2. Chọn nút Backup.

3 1

Phần II : Phục hồi

1. Đăng nhập vào trang web cấu hình của router.

2. Click nút Browse, chọn tập tin cấu hình mà bạn cần phục hồi sau đó click nút Restore.

3 2

3. Nếu phục hồi thành công sẽ có cửa sổ Congratulation hiện ra. Vui lòng click nút Restart để chấp nhận thiết lập mới.

3 3
Vui lòng cẩn thận không phục hồi tập tin sao lưu từ firmware trước. Khi phiên bản firmware được nâng cấp, vui lòng thiết lập cấu hình lại bằng tay..