iChat là 1 chương trình chat cho các máy Apple Mac. Chúng ta phải mở các port sau: 
5060 (UDP)
5190 (TCP) Chia sẻ file
16384-16403 (UDP) Hội thảo video

ichat1


Vào NAT Setup -› Open Ports Setup để mở các port cho iChat.
Nếu bạn có vấn đề khi sử dụng iChat, vui lòng check vào mục Accept Incoming Fragmented UDP Packets trong Advanced Setup -› IP Filter / Firewall Setup -› General Setup.

ichat2