1. Đầu tiên, bạn vào mục System Maintenance >> Management.
- Check vào mục Allow management from the internet.
- Chọn dịch vụ dùng cho việc quản lý từ xa. (Chúng ta thường sử dụng HTTP để cấu hình).
- Chuyển port HTTP từ 80 thành 1 port khác (vd: 8080) nếu port 80 đã được dùng cho thiết bị khác.

n14 1

2. Click OK. Router sẽ yêu cầu reboot để cập nhật các thay đổi. Click OK để khởi động lại router.

3. Sau đó bạn có thể điều khiển router từ xa thông qua IP WAN của nó.

n14 2