Đầu tiên các bạn kiểm tra kết nối ra internet của router 2110 có thành công hay không. Bạn vào mục online status như hình 1.1

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Sau khi bạn đăng kí thành công tên miền động (Ví dụ: whatislove.dyndns.biz), bạn sẽ vào mục Applications -> Dynamic DNS để enable nó trong router 2110F. 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

A. Cấu hình host to LAN (Client to site) VPN bằng PPTPVào mục VPN and Remote Access -> Remote Dial-in User

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Tạo profile cho user ở đầu xa chứng thực khi thiết lập kết nối VPN vào 2110

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

B. Cấu hình LAN to LAN (site to site) VPN bang PPTPGiả sử ta có 2 site X và Y. Site X dùng router 2110F; Site Y dùng router 2700
1. Cấu hình VPN trên Vigor 2110F    Đầu tiên bạn vào VPN and Remote Access -> LAN to LAN để tạo profile VPN cho Vigor 2110F

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700
Cấu hình Dial-in trên profile này
VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Kiểm tra kết nối VPN trong trường bạn đã cấu hình xong cả 2 site X và Y 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

2. Cấu hình VPN trên Vigor 2700    Tạo profile VPN trên Vigor 2700

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700
Cấu hình Dial out trên profile này

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Trong mục TCP/IP Network Setting khai báo lớp mạng của site Y

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Kiểm tra kết nối khi đã cấu hình xong 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

C. Cấu hình IPSec VPN giữa Vigor 2110F và Vigor 2700Giả sử có 2 site X và Y. Site X đặt con Vigor 2700, site Y đặt con Vigor 2110
1. Cấu hình trên IPSec trên Vigor 2110    Đầu tiên bạn vào mục VPN and Remote Access -> LAN to LAN, chọn một Index để cấu hình IPSec LAN to LAN 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Cấu hình IPSec cho Index 2, chú ý các thông số bên dưới

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Trong mục TCP/IP Network Setting, khai báo lớp mạng ở site X 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Sau đó vào mục VPN and Remote Access -> IPSec General Setup để khai báo Pre-Share key

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Vào mục VPN and Remote Access -> Connection Management để kiểm tra kết nối VPN 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

2. Cấu hình trên IPSec trên Vigor 2700.Đầu tiên bạn vào mục VPN and Remote Access -> LAN to LAN, chọn một Index để cấu hình IPSec LAN to LAN

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Cấu hình Dial-out cho Index này. Chú ý khai báo Pre-share Key giống Pre-share Key đã khai báo trong mục IPSec General Setup của Vigor 2110 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Trong mục TCP/IP Network Setting, khai báo lớp mạng ở site Y 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

Vào mục VPN and Remote Access -> Connection Management để kiểm tra kết nối VPN 

VPN giữa giữa Vigor2110F và Vigor2700

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ:

  • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
  • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
  • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
  • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641