Để kết nối tới các chi nhánh một cách an toàn và bảo mật thì giải pháp IPSec Tunnel là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu mô hình sau:
 • Văn phòng chính có IP WAN: 218.242.133.91 và IP LAN: 172.17.1/24.
 • Văn phòng chi nhánh có IP WAN: 218.242.130.19 và IP LAN: 192.168.1.0/24.
Mô hình VPN Lan To Lan
Hình 1: Mô hình VPN Lan To Lan.

A. Văn phòng chính
VPN and Remote Access >> IPSec General Setup(ở ví dụ này key là 123456)Pre-Shared Key: 123456Confirm Pre-Shared Key: 123456

IPSec General Setup
Hình 2: IPSec General Setup.

VPN and Remote Access >> LAN to LAN, Profile Index : 1
1. Common Settings.   

 • Profile Name: nhập tên của profile tùy ý    
 • Chọn "Enable this Profile".   
 • Chọn Dial in và khởi gán “Idle Timeout” là 0 để giữ kết nối được liên tục.

 LAN to LAN

Hình 3: LAN to LAN.

2. Dial-in Settings. Chọn IPSEC.

Dial-in Settings

Hình 4: Dial-in Settings.

3. TCP/IP Network Settings.   
My WAN IP: 0.0.0.0.   
Remote Gateway IP: 0.0.0.0.   
Remote Network IP: 192.168.1.0.   
Remote Network Mask: 255.255.255.0.

TCP/IP Network Settings

Hình 5: TCP/IP Network Settings.

Connection Management

Hình 6: Connection Management.

B. Văn phòng chi nhánh.
1. Common Settings:   
a. nhập Profile Name.   
b. chọn "Enable this Profile".   
c. chọn "Dial-Out" và khởi gán “Idle Timeout" là 0.Nếu chọn “Always On”, hãy chọn "Enable PING to keep alive" và đánh IP LAN của Router đầu xa.
Khi đó Vigor sẽ cố gắng kết nối trở lại lớp mạng đầu xa nếu kênh VPN bị đứt.

2. Dial-Out Settings:   
a. chọn "IPSec Tunnel".   
b. Server IP/Host Name for VPN: địa chỉ IP wan hoặc dyndns của Vigor đầu xa.   
c. IKE Pre-shared Key: 123456.   
d. IPSec Security Method: enable “High (ESP)”, chọn “DES with Authentication”.

3. TCP/IP Network Settings:   
My WAN IP: 0.0.0.0.   
Remote Gateway IP: 0.0.0.0   
Remote Network IP: 172.17.1.0.   
Remote Network Mask: 255.255.255.0. 
Cấu hình cho chi nhánh

Hình 7: Cấu hình cho chi nhánh.

Vào VPN and Remote Access >> Connection Management để xem status kết nối vpn

Connection Management

Nếu trong mục Connection Management xuất hiện dòng màu xanh như hình trên thì bạn đã kết nối thành công

 • Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
  Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

  Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
  Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
  Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641