Phần 1:Mô hình kết nối thực tế giữa Vigor và đường truyền cable quang

Hình 1: Vigor 2820 Series dùng 1 đường truyền cáp quang và 1 đường ADSL

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Vigor 2910 dùng đường WAN1 là ADSL và WAN2 là cáp quang

Hình 3: Vigor 2910 Series dùng 1 đường cáp quang

 

Phần 2: Cấu hình sản phẩm kết nối cáp quang.

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện cấu hình router (mặc định: 192.168.1.1) chọn WAN >> General Setup >> Wan 2 >> Enable chọn Yes, Display Name: nhập vào tên gợi nhớ sau đó bấm OK để lưu cấu hình. (Xem hình minh hoạ bên dưới)

Bước 2: vào mục WAN >> Internet Access>> Wan2

Bước 3: Sau khi vào giao diện cấu hình WAN 2, tại trang PPPoE >> Chọn Enable, sau đó tại mục Username và password, nhập vào tài khoản do nhà cung cấp dịch vụ (ISP) cấp >> Nhấn Ok để lưu cấu hình.

Bước 4: thiết lặp IP Public (IP thật do ISP cấp) (trường hợp ISP cấp nhiều IP thực trên 1 đường truyền).Vào LAN >> General Setup >> For IP Routing Usage chọn EnableNhập vào nhóm IP mà ISP đã cung cấp vào 2nd IP Address.Nhấn OK để lưu cấu hình.

Như vậy là đã hoàn tất việc cấu hình Router Vigor. Ta sẽ có 2 nhóm IP khi dùng đường truyền cable quang, 1 Nhóm IP Private (IP Ảo) của mạng LAN ví dụ mặc định là 192.168.1.0/24 và một nhóm IP Public (IP Thật) do ISP cung cấp. Những máy bên trong mạng LAN dùng IP Private sẽ trỏ gateway về router là 192.168.1.1 Những máy được gán IP Public trỏ gateway về 2nd IP Address (trong ví dụ minh hoạ trên là địa chỉ 116.15 12.17).
 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641