Hiện nay, Chatbot đã ngày càng trở nên rộng rãi và phổ biến từ các ứng dụng mạng xã hội đến các ứng dụng tin nhắn, rất nhiều kho dữ liệu sử dụng Chatbots để trả lời câu hỏi nhằm tăng độ tương tác để quảng cáo và cung cấp các phương thức đặt hàng.

Nắm bắt xu hướng hiện tại, Vigor Router cũng đã cho phép kết hợp ChatBot vào một số tính năng, chẳng hạn như gửi thông tin cảnh báo các hoạt động trong hệ thống bao gồ VPN down/up, WAN down/up, đang nhập giao diện quản lý WEB, …

A. Trên Telegram

Cấu hình tạo Bot

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-tao-chatbot-tren-telegram

B. Cấu hình trên DrayTek

Vào Objects Setting >> SMS/Mail Service Object, chọn index 9

  • Đặt tên dịch vụ
  • Điền API Chatbot của bạn vào vị trí tô vàng theo cấu trúc (không có ngoặc kép) https://api.telegram.org/bot”API_của_bạn”/sendMessage?chat_id=###txtDest###&text=###txtMsg###
  • Nhấn OK

 

- Có thể kiểm tra liên kết Chatbot Telegram bằng cách nhấn “Send a Test Message”

- Nhấn OK xác nhận

- Điền ID của bạn >> nhấn OK, nhấn OK lầ nữa xác nhận

Nếu nhận được tin nhắn “test message “ nghĩa là đã kết nối thành công