(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2927/ 2952/ 2962/  3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Router Vigor dành riêng bộ nhớ cho từng chức năng ngay cả khi chức năng ấy không hoạt động. Do đó Vigor router vẫn hoạt động tốt khi tất cả chức năng đều được sử dụng.

Vì vậy bạn không cần phải quá lo lắng khi bộ nhớ (Memory Usage ) luôn hiển thị mức  cao dù chưa sử dụng gì cả, bạn sẽ thấy rằng khi kích hoạt một vài chức năng, thông số này cũng không chênh lệch bao nhiêu.