Hiện tại Google Mail đã không cho phép các ứng dụng kém bảo mật sử dụng acccount/ password truy cập dịch vụ của google. Vì vậy để DrayTek có thể sử dụng mail google thực hiện gởi mail cảnh báo, cần thực hiện 

  1. Kích hoạt năng xác thực 2 lần trên tài khoản gmail
  2. Tạo mật khẩu riêng cho từng ứng dụng APP Password 
  3. Sử dụng APP Password  đã tạo bước 2 trong phần cài đặt DrayTek

Thực hiện

A. Cấu hình trên Gmail

Tham khảo hướng dẫn tạo password ứng dụng riêng cho Gmail tại 

https://support.google.com/mail/answer/185833?hl=en 

B. cấu hình trên Draytek

Thực hiện cấu hình gởi log theo hướng dẫn với mật khẩu được tạo ở trên

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/drayos-cau-hinh-mail-alert/-goi-mail-thong-bao-tren-draytek