Hiện tại Google Mail đã không cho phép các ứng dụng kém bảo mật sử dụng acccount/ password truy cập dịch vụ của google. Vì vậy để DrayTek có thể sử dụng mail google thực hiện gởi mail cảnh báo, cần thực hiện các bước sau

  1. Kích hoạt năng xác thực 2 lần trên tài khoản gmail
  2. Tạo mật khẩu riêng cho từng ứng dụng
  3. Sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên đã tạo bước 2 trong phần cài đặt DrayTek

Thực hiện

Truy cập web cấu hình tài khoản Google mail: https://myaccount.google.com/security

Bước 1: kích hoạt xác thực 2 lần  (nếu bạn đã bật xác thực 2 lần trước đó, bỏ qua bước này)

Tại 2- Step Verification chọn On và thực hiện các bước yêu cầu

Bước 2: tạo mật khẩu ứng dụng

  • Chọn Mật khẩu ứng dụng (App passwords) để bắt đầu tạo => Khi bạn chọn hệ thống gmail sẽ bắt bạn đăng nhập lại để xác thực bạn có thực sự tạo hay không.

  • Chọn ứng dụng tương ứng “mail”
  • Chọn thiết bị sử dụng “Other”

  • Điền tên ứng dụng
  • Nhấn Generate

  • Lưu dãy mật khẩu tạo ngẫu nhiên để sử dụng
  • Nhấn Done

Bước 3: cấu hình trên Draytek

Thực hiện cấu hình gởi log theo hướng dẫn với mật khẩu được tạo ở trên

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/drayos-cau-hinh-mail-alert/-goi-mail-thong-bao-tren-draytek