DrayOS - Những tính năng có thể Backup/ Restore qua lại giữa các Model

DrayTek không cho phép backup/ Restore cấu hình giữa các model khác nhau.

Tuy nhiên, để dễ dàng cho người quản trị, Draytek cho phép backup một số danh sách, tính năng như sau:

1. Danh sách IP Bind List trong Bind IP to MAC

Vào LAN >> Bind to MAC

2. Profile Hotspot Web Portal >> Profile Setup

Vào Hotspot Web Portal >> Profile Setup, chọn từng profile để Backup/ Restore

4. Bảng Routing trong Static Route

Vào Routing >> Static Route Setup

4. Danh NAT port trong Port Redirection

Vào NAT >> Port Redirection

5. Danh sách NAT port trong Open Port

Vào NAT >> Open Ports

6. Cấu hình Firewall

Vào Firewall >> General Setup

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

7. Các đối tượng đã cấu hình trong Objects Setting

Vào Objects Setting >> Objects Backup/ Restore

  • Chọn Select All hoặc chọn từng mục Object muốn backup
  • Có 2 tùy chọn backup
    • Chọn Backup the current IP Objects with a CSV file  >> nhấn Download để lưu file backup các Profile Objects đã cấu hình
    • Chọn Download the default CSV template to edit >> nhấn Down load file mẫu (trắng) có để có thể chính sửa Objects theo mong muốn
  • Chọn file backup đã có tại Choose File  >> nhấn Restore để restore các profile đã tạo trong Objects setting.

8. Các Profile VPN đã cấu hình trong Remote Dial -in user

Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

9. Các Profile VPN Lan to LAN đã cấu hình

Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN

10. Các Certificate đã cấu hình

Vào Certificate Management >> Certificate Backup

11. Danh sách Access Control đã cấu hình trong mục Wireless (Thiết bị có hổ trợ Wireless )

Lưu ý, nếu thiết bị có hổ trợ sóng 2.4GHz và 5Ghz, cần phải vào từng Wireless LAN để backup danh sách theo đúng tần số.

Vào Wireless LAN >> Access Control