DrayOS - Những tính năng có thể Backup/ Restore qua lại giữa các Model

DrayTek không cho phép backup/ Restore cấu hình giữa các model khác nhau. 

Tuy nhiên, để dễ dàng cho người quản trị, Draytek cho phép backup một số danh sách. Tùy từng model, có model có, có model không có, cụ thể xem trên giao diện web.

Các tính năng có thể backup/ restore từng phần:

1. Danh sách IP Bind List trong Bind IP to MAC

Vào LAN >> Bind to MAC

2. Profile Hotspot Web Portal >> Profile Setup

Vào Hotspot Web Portal >> Profile Setup, chọn từng profile để Backup/ Restore

4. Bảng Routing trong Static Route

Vào Routing >> Static Route Setup

4. Danh NAT port trong Port Redirection

Vào NAT >> Port Redirection

5. Danh sách NAT port trong Open Port

Vào NAT >> Open Ports

6. Cấu hình Firewall

Vào Firewall >> General Setup

Graphical user interface, text, application, emailDescription automatically generated

7. Các đối tượng đã cấu hình trong Objects Setting

Vào Objects Setting >> Objects Backup/ Restore

  • Chọn Select All hoặc chọn từng mục Object muốn backup
  • Có 2 tùy chọn backup
    • Chọn Backup the current IP Objects with a CSV file  >> nhấn Download để lưu file backup các Profile Objects đã cấu hình
    • Chọn Download the default CSV template to edit >> nhấn Down load file mẫu (trắng) có để có thể chính sửa Objects theo mong muốn
  • Chọn file backup đã có tại Choose File  >> nhấn Restore để restore các profile đã tạo trong Objects setting.

8. Các Profile VPN đã cấu hình trong Remote Dial -in user

Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User

9. Các Profile VPN Lan to LAN đã cấu hình

Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN

10. Các Certificate đã cấu hình

Vào Certificate Management >> Certificate Backup

11. Danh sách Access Control đã cấu hình trong mục Wireless (Thiết bị có hổ trợ Wireless )

Lưu ý, nếu thiết bị có hổ trợ sóng 2.4GHz và 5Ghz, cần phải vào từng Wireless LAN để backup danh sách theo đúng tần số.

Vào Wireless LAN >> Access Control