Vigor router cho phép người quản trị tạo và đăng kí CA tùy chỉnh phục vụ cho kết nối SSL VPN và HTTPS.

Các thực hiện như sau:

1. Chỉnh múi giờ Việt Nam

Vào System Maintenance >> Time and Date, chỉnh Time Zone thành GMT +7. Nhấn OK >> Reboot thiết bị

2. Tạo Root CA

Vào Certificate Management >> Trusted CA Certificate, and nhấn Create Root CA.

Điền thông tin xác thực tổ chức của bạn (Quốc gia, thành phố, địa điểm, tên,..) mong muốn >> nhấn Generate.

Chờ vài phút để router khởi tạo CA.

Root CA thông báo trạng thái “ OK” là đã tạo thành công. Lưu ý: một router chỉ có 1 Root CA. vì vậy để tạo Root CA mới, cần xóa cái cũ trước.)

 

3. Đăng kí Local Certificate với Root CA

Vào Certificate Management >> Local Certificate, nhấn Generate

Điền thông tin xác thực công ty của bạn (giống với thông tin khai báo trên Root CA, comnon Name CN phải khác với Common Name của Root CA ) >> click Generate.

Chờ vài phút để hoàn thành yêu cầu

Nhấn  Sign để đăng kí local certificate.

 

Thiết lập thời gian CA có hiệu lực (chỉnh ngày hết hiệu lực tại Not After) >> nhấn Sign.

Trạng thái local certificate chuyển thành"OK". Là đã đăng kí thành công

4. Cấu hình Router sử dụng CA vừa tạo

Vào VPN >> SSL General Setup, tại Server Certificate chọn CA “Server” vừa mới đăng kí >> nhấn OK

5. Kiểm tra

Trên trình duyệt web, khi sử dụng dịch vụ bảo mật như HTTPS sẽ thấy được thông tin certificate