(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

A. Backup VPN Profile

1. Backup profile Dial-In User

  • Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, tại Backup Settings to Profile, nhấn Backup

 

2. Backup Profile LAN to LAN

  • Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN, tại Backup Settings to Profile, nhấn Backup

 

B. Restore VPN Profile

1. Tạo đầy đủ các LAN profile

  • Nếu hệ thống không chia VLAN có thể bỏ qua bước này
  • Nếu hệ thống chia VLAN, cần tạo tất cả các VLAN, lớp mạng như đã cấu hình trên thiết bị cũ

Tham khảo hướng dẫn cấu hình chia VLAN tại: https://www.anphat.vn/tuong-lua-quan-ly-nguoi-dung-firewall-vlan-tag/ket-hop-vlan-tren-vigor2926-voi-vigorswitch-g2280-va-vigorswitch-g1280 (phần A. Trên Vigor2926)

2. Kiểm tra đã kích hoạt các giao thức VPN

  • Vào VPN and Remote Access Control >> Remote Access Control, kiểm tra các giao thức VPN cần thiết, nhấn OK

 

3. Cấu hình mật khẩu xác thực Pre-Shared Key đối với các Profile IPSec VPN như mật khẩu đã cấu hình trên thiết bị cũ.

  • Vào VPN and Remote Access Control >> IPSEC General Setup, tại General Pre-Shared Key/ Confirm Pre-Shared Key, điền mật khẩu xác thực IPSEC VPN, nhấn OK

 

4. Restore VPN Profile Dial-in User

  • Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, tại Restore From file, nhấn Choose File để chọn file backup Profile Dial-in User >> nhấn Restore

 

5. Restore Profie VPN LAN to LAN

  • Vào VPN and Remote Access >> LAN to LAN, tại Restore from File, nhấn Choose File để chọn file backup Profile Dial-in User >> nhấn Restore

Lưu ý: Đối với các VPN Profile Lan to LAN dial-out và thiết bị có số lượng đường truyền internet không giống nhau, cần vào từng profie dial-out kiểm tra WAN kết nối VPN tại VPN Dial-out Throught và Chọn đúng WAN kết nối VPN

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial