1. Đăng nhập thiết bị
 2. Tại giao diện chính (nhấn vào logo thiết bị hoặc Menu Dashboard)
 • Xem Model Name hiện tại
 • Xem Firmware hiện tại

 1. Download firmware tương thích

Truy cập link tải firmware: https://www.anphat.vn/firmware >> chọn DrayTek

Dựa vào Model name và Firmware hiện tại ở trên, lựa chọn firmware phù hợp để download. Có các trường hợp sau:

 • Vigor2915 >> download firmware 2915
 • Vigor2915Fac >> download  firmware 2915Fac
 • Vigor2915ac
  • Nếu firmware hiện tại KHÔNG có chữ VIETTEL >> download firmware 2915ac
  • Nếu firmware hiện tại CÓ chữ VIETTEL >> download firmware 2915ac Viettel

 1. Backup cấu hình
 • Vào System Maintenance >> Configuration Backup. Nhấn Backup để lưu lại cấu hình hiện tại

 1. Nâng cấp firmware
 • Giải nén firmware vừa download
 • Vào System Maintenance >> Firmware Upgrade. Nhấn Choose file để chọn File Firmware cần nâng cấp>> nhấn Upgrade

 • Chờ vài phút để nâng cấp firmware >> nhấn Restart để hoàn thành

Lưu ý: Trong trường hợp vì lý do gì đó mà quá trình nâng cấp firmware xảy ra lỗi. thực hiện phục hồi firmware theo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/nhung-thac-mac-chung/phuc-hoi-firmware-cho-thiet-bi-loi