1. Đăng kí tài khoản Myvigor: (hướng dẫn đi kèm)
2. Đăng kí thiết bị vào tài khoản Myvigor
2.1. Đăng nhập vào thiết bị >> chọn Product Registration

 


2.2.

 1. 2 Đăng nhập tài khoản MyVigor

 1. 2  Đăng ký SN của thiết bị vào tài khoản
  Điền tên thiết bị tại Device Name >> nhấn Submit

 1. Kích hoạt lisence DDNS
  1. 1 Chọn dịch vụ DrayDDNS >> nhấn Active License

    

 1. 2 Nhấn Accept đồng ý kích hoạt license

 1. 3 Chọn ngày hôm nayNhấn Next

 1. 4 Kiểm tra thông tin Licence >> nhấn Activate để kích hoạt.
  Mỗi thiết bị khi kích hoạt lần đầu sẽ được kích hoạt license trial với thời hạn 1 năm. Sau một năm cần thực thiện gia hạn lại tên miền (gia hạn miễn phí)

 1. Cấu hình tên miền DDNS
  Đăng nhập vào thiết bị >> chọn Product Registration, đăng nhập lại tài khoản MyVigor
  Chọn dịch vụ DrayDDNS >> nhấn biểu tượng Edit để đặt tên miền

     

 • Domain Name: Điền tên miền cần cấu hình
 • Nhấn biểu tượng Done để kiểm tra trạng thái tên miền, nếu không báo lỗi nghĩa là tên miền hợp lệ (chưa được sử dụng)

    


5. Cấu hình sử dụng DDNS trên Vigor
5.1. Kích hoạt tính năng sử dụng DDNS trên Vigor
Vào Applications >> Dynamic DNS, tại Tab Setting, chọn Profile ddns1, nhấn “Edit
- Check “Enable
- WAN profile: Chọn WAN cập nhật (ví dụ WAN1)
- Service Provider: Chọn “DrayDDNS (Global)” (DrayTek sẽ tự động cập nhật tên miền đã đăng kí tương ứng với thiết bị
- Nhấn “Apply

 

5.2. Kiểm tra trạng thái cập nhật
Vào Applications >> Dynamic DNS, tại Tab Status

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial