1. Đăng kí tài khoản Myvigor: (hướng dẫn đi kèm)
2. Đăng kí thiết bị vào tài khoản Myvigor
2.1. Đăng nhập vào thiết bị >> chọn Product Registration

 


2.2. Đăng nhập tài khoản MyVigor

 


2.3. Đăng ký SN của thiết bị vào tài khoản
Vào My Information >> My Product

 


3. Kích hoạt lisence DDNS
3.1. Kích hoạt license trial
Vào My Information >> My Product, tại DDNS, nhấn Trial

 


3.2. Đồng ý kích hoạt license

 


3.3. Kích hoạt license

 


3.4. Thông tin thời gian license đã kích hoạt

 


4. Cấu hình tên miền DDNS
Trên DrayTek, vào Product Registration, để đăng nhập lại tài khoản MyVigor
Vào My Information >> My Product, nhấn Edit DDNS Settings

 


- Domain Name: Điền tên miền cần cấu hình
- Nhấn Update


5. Cấu hình sử dụng DDNS trên Vigor
5.1. Kích hoạt tính năng sử dụng DDNS trên Vigor
Vào Applications >> Dynamic DNS, tại Tab Setting, chọn Profile ddns1, nhấn “Edit
- Check “Enable
- WAN profile: Chọn WAN cập nhật (ví dụ WAN1)
- Service Provider: Chọn “DrayDDNS (Global)” (DrayTek sẽ tự động cập nhật tên miền đã đăng kí tương ứng với thiết bị
- Nhấn “Apply

 

5.2. Kiểm tra trạng thái cập nhật
Vào Applications >> Dynamic DNS, tại Tab Status

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial