Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn lấy syslog bằng USB trên V3900|V2960|V300B

USB Disk dùng lấy log phải có format định dạng FAT32 và dung lượng trên 8GB.

Để lưu Syslog trên USB, ta thực các bước sau:

 1. Cấu hình lưu Syslog vào USB disk trên Vigor3900

Vào System Maintenance >> Syslog/ Mail Alert, tại tab Syslog Access Setup

 • Status         : Chọn Local
 • Save to USB        : Chọn Enable
 • USB Syslog Keep Days        : Số ngày lưu Syslog (Ví dụ 7 hoặc hơn tùy thích)
 • Chọn Enable các thông tin Log cần lưu lại như: Firewall Log, VPN Log, User Access Log, WAN Log, Others Log
 • Nhấn Apply

Lưu ý: Chọn Disable tùy chọn “User Access Log” vì sẽ tốn rất nhiều dung lượng USB disk

 • Tạo user FTP truy cập Syslog từ xa

 

 • Tạo User cho phép truy cập FTP

Vào User Management>> User Profile, nhấn Add  để tạo user

  • User Name        : Đặt tên User (Ví dụ: anphat)
  • Chọn Enable
  • Password        : Điền Passwword đăng nhập
 • FTP/ SAMBA User setting
  • Chọn Enable Allow FTP Server Setting
 • Nhấn Apply

 • Kiểm tra thông tin USB

      Vào USB Application >> Disk Status, kiểm tra thông tin USB

 • Kích hoạt FTP server

Vào USB Application >> FTP Server

 • Quy định quyền truy cập User

       Chọn User vừa tạo, nhấn Edit

 • Volume        : Chọn USB lưu Syslog
 • Chọn Enable
 • Path        : Chọn đường dẫn lưu file
 • Access Rights        : Chọn quyền truy cập cho User (ví dụ: Read Only)
 • Nhấn Apply cho User

 • Kích hoạt FTP server

        Cũng Trong FTP server

 • Enable FTP
 • Nhấn Apply

 • Cho phép truy cập FTP log từ xa

Vào System Maintenance >> Access Control, Internet Access Control

 • Chọn Enable FTP Allow
 • Nhấn Apply

 

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641