Hướng dẫn lấy syslog bằng USB trên V3900|V2960|V300B

USB Disk dùng lấy log phải có format định dạng FAT32 và dung lượng trên 8GB.

Để lưu Syslog trên USB, ta thực các bước sau:

 1. Cấu hình lưu Syslog vào USB disk trên Vigor3900

Vào System Maintenance >> Syslog/ Mail Alert, tại tab Syslog Access Setup

 • Status         : Chọn Local
 • Save to USB        : Chọn Enable
 • USB Syslog Keep Days        : Số ngày lưu Syslog (Ví dụ 7 hoặc hơn tùy thích)
 • Chọn Enable các thông tin Log cần lưu lại như: Firewall Log, VPN Log, User Access Log, WAN Log, Others Log
 • Nhấn Apply

Lưu ý: Chọn Disable tùy chọn “User Access Log” vì sẽ tốn rất nhiều dung lượng USB disk

 • Tạo user FTP truy cập Syslog từ xa

 

 • Tạo User cho phép truy cập FTP

Vào User Management>> User Profile, nhấn Add  để tạo user

  • User Name        : Đặt tên User (Ví dụ: anphat)
  • Chọn Enable
  • Password        : Điền Passwword đăng nhập
 • FTP/ SAMBA User setting
  • Chọn Enable Allow FTP Server Setting
 • Nhấn Apply

 • Kiểm tra thông tin USB

      Vào USB Application >> Disk Status, kiểm tra thông tin USB

 • Kích hoạt FTP server

Vào USB Application >> FTP Server

 • Quy định quyền truy cập User

       Chọn User vừa tạo, nhấn Edit

 • Volume        : Chọn USB lưu Syslog
 • Chọn Enable
 • Path        : Chọn đường dẫn lưu file
 • Access Rights        : Chọn quyền truy cập cho User (ví dụ: Read Only)
 • Nhấn Apply cho User

 • Kích hoạt FTP server

        Cũng Trong FTP server

 • Enable FTP
 • Nhấn Apply

 • Cho phép truy cập FTP log từ xa

Vào System Maintenance >> Access Control, Internet Access Control

 • Chọn Enable FTP Allow
 • Nhấn Apply

 

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641