Trạng thái lỗi: DrayDDNS báo inactivated, không cập nhật được IP khi có sự thay đổi

Vào Application >> Dynmic DNS, chọn Profile DrayDDNS thì thấy:

Trong Application >> Dynmic DNS, nhấn vào View log, thấy thông báo “No License Activate”

Cách xử lý

Bước 1. Đổi DNS router

Vào LAN >> General Setup, chọn LAN1, nhấn Detai pages, tại DNS Server IP Address điền Primary DNS IP Address/ Secondary DNS IP Address là DNS Public sử dụng được cho tất cả nhà mạng 8.8.8.8/1.1.1.1 >> nhấn OK

Vào LAN >> General setup, check “Force router to use “DNS Server IP add” setting Specified in LAN1” để Router sử dụng DNS vừa cấu hình trong LAN >> nhấn OK

Bước 2: Tắt STUN Server trong cấu hình TR-069.

Vào System Maintenance>> TR-069

Tại STUN Server Setting>> chọn Disable

Nhấn OK

Bước 3: Reboot lại thiết bị

Vào System Maintenance>> reboot System, chọn "Using current configuration">> nhấn Reboot Now

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial