A. Backup cấu hình theo thời gian

1. Tạo profile backup
Vào System Menu >> Maintenance >> Schedule Profile, nhấn “Add” tạo profile mới.

 • Profile Name                       :Đặt tên Profile (ví dụ “Backup”)
 • Date Type                            :Chọn ”Scheduled” để đặt thời gian
 • Start Date                             :Chọn ngày bắt đầu thực hiện
 • Time Type                          :Chọn ”Scheduled” để đặt thời gian
 • Start Time/ End Time         :Chọn thời gian thực hiện backup cấu hình , Trong khoản thời gian chỉ định chỉ backup 1 lần duy nhất
 • Nhấn Add

 

2. Đặt lịch backup

 • Vào System Menu >> Maintenance >> Schedule Backup, tab “Backup Settings Profile”.
 • Nhấn “Edit” để chỉnh sửa Profile “Default” hoặc “Add” để tạo profile mới.

 • Name                                    :Đặt tên Profile (ví dụ “Backup”)
 • Backup Period (days)         :Thời gian backup, tính theo ngày (mặc định 1, mỗi ngày backup 1 lần)
 • Keep Files: Số lượng file backup lưu trữ
  The last 20           :20 file backup gần nhất.
  ALL                      :Tất cả các file Backup
 • Backup time : thời gian thực hiện backup
  Now                      :Thời gian thiện tại
  Schedule              :Đặt thời gian backup
  Schedule Profile: Chọn Profile thời gian đã tạo trước
 • Nhấn “Save”

 

3. Áp dụng profile backup vào các thiết bị

Vào System Menu >> Maintenance >> Schedule Backup, tab “Networks &Devices”

 3.1. Áp Dụng từng thiết bị

 • Chọn Group, tại backup Settings chọn Emty
 • Chọn từng thiết bị, tại backup Settings chọn Profile backup đã tạo
 • Backup settings: chọn Profile “BacKup” đã tạo ở bước 2.
 • Nhấn Save

 

3.2: Áp Dụng toàn hệ thống

 • Chọn Group, tại backup Settings chọn Profile bakcup đã tạo
 • Chọn từng thiết bị, tại backup Settings chọn As Parent
 • Nhấn Save

 

4. Kiểm tra trạng thái backup cấu hình

Vào Monitoring >> Logs

 • Log Type: Chọn File Transfer
 • Nhấn Backup

 

5. Xem các file đã backup

Vào System Menu >> Maintenance >> file Manager

 

B. Restore cấu hình

1. Thiết lập Profile Restore cấu hình

 • Vào System Menu >> Maintenance >> Configuration Restore, tab “Restore Settings Profile”.
 • Nhấn “Edit” để chỉnh sửa Profile “Default” hoặc “Add” để tạo profile mới.

 • Name                               :Đặt tên Profile (ví dụ “Restore”).
 • Restore time                   : thời gian thực hiện.
  • Now                      :Thời gian thiện tại.
  • Schedule             :Đặt thời gian thực hiện.
  • Schedule Profile:Chọn Profile thời gian đã tạo trước.                    
 • Nhấn “Save”

 

2. Restore thiết bị

Vào System Menu >> Maintenance >> Configuration Restore, tab “Apply to Devices”

 • Chọn thiết bị cần Restore cấu hình
 • Chọn “ON”.
 • File List: Chọn File backup.
 • Chọn Restore Profile đã tạo ở bước 2.
 • Nhấn Save.

3. Kiểm tra trạng thái restore cấu hình

Vào Monitoring >> Logs

 • Log Type: Chọn File Transfer
 • Nhấn Restore

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial