1. Devices

Xem thông tin và tìm kiếm thiết bị Network group,Chọn Network của bạn,vào NETWORK MENU >> Monitoring >> Devices

Tại Tab General bạn sẽ thấy được các thông như Devices, IP Address (IP WAN), MAC Address, Model, Status, Firmware Version, Last inform Time, Traffice… của từng thiết bị

 • Điều chỉnh trường thông tin hiển thị, nhấn vào biểu tượng setting bên góc phải trên

 • Tìm kiếm thiết bị cụ thể bằng cách Search theo Device Name/ IP/ MAC

 • Tìm kiếm thiết bị cụ thể theo Model thiết bị

 • Tìm kiếm thiết cụ thể theo trạng thái Online/ Offline

 • Tìm kiếm thiết bị theo trạng tên SSID

2. Client

 • Xem thông tin và tìm kiếm client kết nối,Chọn Network của bạn,vào NETWORK MENU >> Monitoring >> Clients
 • Bạn sẽ thấy được các thông như Host Name, MAC Address, IP Address,  Connected Device, Connected Device MAC, Type, SSID, Connection Time, Traffic… của từng client trong 24h, 7 ngày, 30 ngày hoặc thời gian tự chọn được xác định dựa vào Start Day và End Day

 • Điều chỉnh trường thông tin hiển thị, nhấn vào biểu tượng setting bên góc phải trên

 • Tìm kiếm Client cụ thể bằng cách Search theo Host Name/ IP/ MAC

 • Tìm kiếm Client dưa theo Type Wired/ Wireless_2.4g/ Wireless_5g

 • Tìm kiếm Client dưa theo tên SSID trong hệ thống

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial