1. Đăng nhập link : https://cloud.draytek.vn  với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login

2. Vào SYSTEM MENU >>Network Management, chọn Network đã được tạo sẵn

  • Name                      : điền tên Network mới
  • Location                 : điền địa chỉ để định vị trên bản đồ
  • Nhấn Save

  • Hiện thông báo cấu hình của bạn có thể anh hưởng đến cấu hình ACS >> nhấn OK để đồng ý

  • Kiểm tra trạng thái Network Name vừa thay đổi

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial