Thông tin này (username / password TR069) nếu bị thay đổi sẽ khiến các thiết bị đã cấu hình trước đó mất kết nối với Cloud. Vì vậy hãy thận cẩn thận khi thực hiện

  • Lưu lại username TR069 / password TR069 hiện tại
  • Việc thay đổi này nên thực hiện ngay từ ban đầu thì thốt hơn

Thực hiện

  1. Đăng nhập link : https://cloud.draytek.vn với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
  1. Vào SYSTEM MENU >> Network Management, chọn Network đã được tạo sẵn
  • Username        : Đổi tên username TR069 
  • Password         : Điền password TR069 
  • Nhấn Save

 

  • Hiện thông báo cấu hình của bạn có thể anh hưởng đến cấu hình ACS >> nhấn OK để đồng ý

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial