Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Lọc kết quả
Hiển thị kết quả phân loại theo:

APTEK AP1115-20B

Media Converter Gigabit (B)

 • Tx/Rx 1550/1310, SM
 • 1 sợi, 20km
APTEK AP100-20A

Media Converter 100Mbps

 • Tx/Rx 1310/1550, SM
 • 1 sợi, 20km
APTEK AP100-20B

Media Converter 100Mbps

 • Tx/Rx 1550/1310, SM
 • 1 sợi, 20km
APTEK AP100-20

Media Converter 100Mbps

 • Tx/Rx 1310, SM
 • 2 sợi, 20km
APTEK AP110-20S

Media Converter

 • SFP slot dùng gắn SFP SM hay MM

 

 

 

APTEK AP1113-20A

Media Converter Gigabit (A)

 • Tx/Rx 1310/1550, SM
 • 1 sợi, 20km
APTEK AP110-20

Media Converter Gigabit

 • Tx/Rx 1310, SM
 • 20km
APTEK APS1035-20

SFP 155Mbps

 • Tx/Rx 1310, SM
 • 2 sợi, 20km 
APTEK APS1013-20

SFP 155Mbps

 • Tx/Rx 1310/1550, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km 

 

 

 

APTEK APS1135-20

SFP 1.25Gbps 

 • Tx/Rx 1310, DDM, SM
 • 2 sợi, 20km
APTEK APS1113-20

SFP 1.25Gbps

 • Tx/Rx 1310/1550, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km, đầu LC

 

 

 

APTEK APS1113-SC

SFP 1.25Gbps

 • Tx/Rx 1310/1551, đầu SC, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km 
APTEK APS1210

SFP to RJ45

 • LAN port Gigabit 1000Mb

 

 

 

APTEK APS1015-20

SFP 155Mbps

 • Tx/Rx 1550/1310, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km, đầu LC
APTEK APS1015-20-SC

SFP 155Mbps

 • Tx/Rx 1550/1310, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km, đầu SC
APTEK APS1200

SFP to RJ45

 • LAN port FE 100Mb
APTEK APS1113

SFP 1.25G

 • Tx/Rx 1310/1550, DDM, LC
APTEK APS1115-20

SFP 1.25Gbps

 • Tx/Rx 1550/1310, DDM, SM
 • 1 sợi, 20km, LC
{load_more}