Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit
Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit
  • Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit
  • Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit
  • Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit

Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit

Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit

  • Bộ dụng cụ bao gồm kềm, máy kiểm tra cáp, tool nhấn cáp mạng, đầu mạng và khóa đầu mạng…
  • Bộ dụng cho phép cung cấp đầy đủ tính năng cho phép bạn cắt, tách vỏ cáp, bấm đầu mạng, kiểm tra cáp…
  • Gọn gàng đầy đủ dụng cụ, đảm bảo cho việc thực hiện bảo trì mạng LAN trở nên đơn giản.

tháng
2.450.000 VND
  • Bộ dụng cụ thi công cáp mạng LAN – LAN Maintenance Tool Kit là bộ dụng cụ đa dụng, với nhiều thiết bị bao gồm kềm sử dụng cho việc cắt, tách vỏ cáp kế hợp với việc bấm đầu cáp, bộ tool nhấn cáp mạng, đầu mạng và khóa đầu mạng, máy kiểm tra cáp UTP.

  • Bộ dụng cụ được đựng trong hộp gọn, dễ dàng mang đi và lưu trữ.
  • Bộ dụng cụ bao gồm

                + 8P/6P Crimping tool

                + Cable cutter

                + Cable stripper

                + Punch down tool

                + UTP cable Twin tester

                + RJ45 x 30pcs

                + RJ11 x 30pcs

                + Boot x 20pcs

Thông số kỹ thuật

Thông số chung
Tính năng
Thông số kỹ thuật
Yêu cầu tối thiểu của hệ thống
Ghi chú khác

Giải pháp liên quan