Professional Fiber Tool Kit- Bộ dụng cụ chuyên dụng hàn nối cáp quang thủ công
Professional Fiber Tool Kit- Bộ dụng cụ chuyên dụng hàn nối cáp quang thủ công

  Professional Fiber Tool Kit- Bộ dụng cụ chuyên dụng hàn nối cáp quang thủ công

  Bộ dụng cụ chuyên dụng hàn nối cáp quang thủ công - Professional Fiber Tool Kit

  • Bộ dụng cụ chuyên dụng cho việc xử lý các vấn đề hàn nối cáp quang.
  • Bộ dụng cụ bao gồm thiết bị tuốt vỏ cáp quang, dụng cụ hàn cáp quang, đánh bóng cáp quang…
  • Thao tác dễ dàng việc tách lớp vỏ cáp quang, cắt với các thiết bị chuyên dụng.
  • Các dụng cụ làm sạch đầu quang chuyên dụng trước khi hàn.
  • Tất cả dụng cụ trong một hộp, sễ dàng mang đi và lưu trữ.

  tháng
  • Bộ công cụ hàn cáp quang chuyên nghiệp của DINTEK, cung cấp tất cả các công cụ quang và vật liệu cần thiết cho bộ việc hàn cắt sợi quang và đánh bóng kết nối SC, ST, FC với hi phí thấp.

  Bộ dụng cụ bao gồm

  • 200x Microscope x 1
  • Syringe x 1
  • Carbide scribe x 1
  • Stripper x 1
  • A/B fast epoxy glue x 1
  • ST & SC polish disc x 1
  • Glass working pad x 1
  • Wipe paper x 3
  • Kevlar cutter x 1
  • Crimp tool x 1
  • Cleanser x 1
  • Rubber working pad x 1
  • 6um/1um/0.05um diamond polish film x 1

   

  Thông số kỹ thuật

  Thông số chung
  Tính năng
  Thông số kỹ thuật
  Yêu cầu tối thiểu của hệ thống
  Ghi chú khác

  Giải pháp liên quan