Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Lọc kết quả
Hiển thị kết quả phân loại theo:

Price
VND
VND
DrayTek Vigor3220
Router cân bằng tải chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách sạn
 • 4 cổng Gigabit Ethenet WAN, RJ-45.
 • 1 cổng Gigabit Ethenet LAN RJ-45, 1 cổng DMZ RJ-45 , 2 cổng USB có kết nối 3G/4G.
 • Multi-WAN Load Balance and Failover.
 • 100.000 NAT Session.
 • Throught put: 900Mbps(Static), 500Mbps(PPPoE), Leasedline, L2VPN, L3VPN, MegaNET,…
 • VPN 200 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking (LoadBalance/Backup), VPN qua 3G/4G(Dial-out).
 • Tích hợp chuẩn IPv6, chức năng QoS tăng hiệu năng.
 • Webportal, Firewall, quản lý theo usernam/password, Content Security Management (CSM).
 • Central VPN Management: 8 site Router Vigor khác nhau qua internet, Quản lý tập trung AP(tối đa 30AP), Switch(tối đa 10SW).
 • Cho phép quản lý từ xa qua phần mềm DrayTek VigorACS SII. 
DrayTek Vigor2952
Router VPN Dual-WAN hiệu năng cao cho doanh nghiệp, phòng game.
 • 2 cổng Gigabit WAN(WAN1: Ethernet WAN 100/1000Mbps/cổng quan FSP, WAN2: Ethernet WAN 10/100/1000Mbps RJ-45).
 • 4 cổng Gigabit LAN(4 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps + DMZ), RJ-45, tích hợp chuẩn PoE cho phiên bản V2952P. 2 cổng USB(1x2.0 và 1x3.0 kết nối 3G/4G).
 • Dual-WAN LoadBalancing and Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ(IPTV, Internet, VoIP,...).
 • NAT Session: 60.000, Throughtput: 900Mbps chịu tải tới 150 user, hỗ trợ nhiều dịch vụ cao cấp: Leasedline, L2VPN, L3VPN, MetroNET,…
 • Hỗ trợ chia 8 lớp mạng khác nhau (801.2q VLAN Tag), DMZ LAN, IP routed LAN.
 • VPN lên tới 200 kênh(PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking(Loadbalancing/Backup), VPN qua 3G/4G(Dial-out).
 • Kiểm soát và quản lý băng thông tối ưu đường truyền Internet, chế độ Hight-Availability.
 • Firewall mạnh mẽ, linh hoạt(IP/MAC Address, Port Service,URL/Wb content filter,...).
 • Quản lý tập trung các Router Vigor CVM(16 siter Router), quản lý tập trung access point APM(50 AP), quản lý tập trung Switch SWM(10 SW).
 • Cho phép quản lý từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS SII qua TR-069
DrayTek Vigor2926
Router Dual-WAN chuyên nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • 2 cổng Gigabit(2 cổng Ethernet WAN 10/100/1000Mbps), Rj-45.
 • 4 cổng Gigabit(4 cổng Ethernet LAN 10/100/1000Mbps), Rj-45. 2 cổng USB có kết nối 3G/4G.
 • Dual-WAN Loadbalance/Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ(IPTV, Interne, VoIP,...)
 • 50.000 NAT Session, Throughtput: 900Mbps chịu tải 80 user, hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPOE, PPTP/L2TP, DHCP,…
 • 16 Multiple Subnet LAN, VPN 50 kênh(PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking(LoadBalancing/Backup), VPN qua 3G/4G.
 • Kiểm soát và quản lý băng thông giúp giúp tối ưu đường ruyền Internet.
 • Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM),
 • Chế độ Hight-Availalibity
 • Quản lý tập trung các Router Vigor CVM(8 siter Router), quản lý tập trung access point APM(20 AP), quản lý tập trung Switch SWM(10 SW).
 • Cho phép quản lý từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS SII qua TR-069
DrayTek Vigor2960
Dual-WAN Firewall Router & VPN Gateway chịu tải cao chuyên nghiệp cho doanh nghiệp, khách sạn. 
 • 2 cổng Gigabit WAN(2 cổng Ethernet WAN 10/100/1000Mbps), Rj-45.
 • 4 cổng Gigabit WAN(4 cổng Ethernet LAN 10/100/1000Mbps), Rj-45. 2 cổng USB 2.0 có kết nối 3G/4G, printer, storage or thermometer.
 • Dual-WAN Load Balance/Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ: IPTV, Intermet, VoIP,..
 • 80.000 NAT Session, throughtput: 900Mbps chịu tải tới 150 user, triển khai các dịch vụ cao cấp: Static IP, PPPoE, , PPTP/L2TP, DHCP,…
 • VPN 200 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking (LoadBalance/Backup), VPN qua 3G/4G(Dial-out).
 • Chế độ Hight-Availability(qua CARP) đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7, tăng hiệu năng với QoS.
 • Firewall SPI dựa trên từng đối tượng, quản lý nội dung (CSM) PPPoE Server, lọc theo địa chỉ MAC.
 • Quản lý tập trung các Router Vigor CVM(12 siter Router), quản lý tập trung access point APM(50 AP), quản lý tập trung Switch SWM(20 SW).
 • Cho phép quản lý từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS SII qua TR-069
DrayTek Vigor300B

Quad-WAN Load Balancer Router chịu tải cao cho doanh nghiệp, khách sạn, phòng game.

 • 4 cổng Gigabit WAN (4 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps + DMZ), Rj-45.
 • 2 cổng Gigabit WAN (2 cổng Ethernet 10/100/1000Mbps + DMZ), Rj-45. 2 cổng USB 2.0 có kết nối 3G/4G, printer,storage or thermometer.
 • Multi-WAN Load Balance/Failover, hỗ trợ đường truyền đa dịch vụ: IPTV, Internet, VoIP,...
 • 100.000 NAT Session, throughtput: 900Mbps, chịu tải tới 200 user, hỗ trợ triển khai dịch vụ cao cấp: Static IP, PPPoE, , PPTP/L2TP, DHCP,…
 • VPN 200 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL), VPN Trunking (LoadBalance/Backup), VPN qua 3G/4G(Dial-out).
 • Quản lý theo username/password: hỗ trợ chứng thực theo máy chủ Radius/LDAP, PPoe Server, Guest account.
 • Chức năng QoS 802.11p, IP Address, Port, TOS, DSCP, Application.
 • Firewall SPI dựa trên đối tượng, quản lý nội dung (CSM).
 • Quản lý tập trung các Router Vigor CVM, quản lý tập trung access point APM(30 AP), quản lý tập trung Switch SWM(10 SW).
 • Cho phép quản lý từ xa bằng phần mềm DrayTek Vigor ACS SII qua TR-069
{load_more}