(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2927 / 2962 / 3910 )

SD-WAN (software-defined networking WAN) là tính năng trên ACS cho phép người quản trị  kết hợp các dịch vụ internet, bao gồm Internet, LTE và VPN trên hệ thống quản lý trung tâm để đạt hiệu năng tối đa, cải thiện hiệu quả chất lượng sử dụng và cung cấp nhiều lựa chọn hơn khi xây dựng hệ thống mạng. Ngoài việc tối ưu hóa việc truyền tải lưu lượng giữa các dịch vụ mạng, SD-WAN còn giúp đơn giản hóa và cho phép hiển thị đầy đủ thông tin khi giám sát các dịch vụ trong mạng.

 1. Kích hoạt SD- WAN trên ACS3

Tham khảo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/sd-wan-vigoracs3-vigor2927-/-2962-/-3910/kich-hoat-sd-wan-va-mot-so-tinh-nang-cua-sd-wan

 1. Tạo Route policy rule
 1. Đăng nhập ACS3 hoặc DrayTek Cloud theo link : https://cloud.draytek.vn  với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
 2. Tạo rule
 • Chọn Network của bạn >> nhấn biểu tượng Configuration>> Route policy (SD WAN)

 • Click “Add New Route Policy” để tạo rule mới

 • Chọn “Enable
 • Comment đặt tên rule
 • Source chọn đối tượng áp dụng (“Chọn Any để áp dụng cho toàn bộ hệ thống hoặc chọn IP Range chỉ áp dụng cho một IP/ dãy IP nào đó)
 • Destination chọn đối tượng, dịch vụ bên ngoài internet. Trong ví dụ chọn App Service.
  • Any: tất cả các đối tượng, dịch vụ bên ngoài
  • IP Range: IP/ dãy IP ngoài internet
  • Voip: dịch vụ Voip
  • APP Services: một vài dịch vụ, ứng dụng có săn
 • Send via Interface: chọn đường đi rule (ví dụ WAN1)

 • Nhấn “Advanced Settings” để cấu hình các thông tin khác như: Send via Gateway, Packet Forwarding to WAN/ LAN via, Fail Over, Failback.

 • Nhấn Save and Set to CPEs
 • Chờ vài phút để Cloud đồng bộ cấu hình cho thiết bị

 • Sau khi cấu hình xong ta sẽ có rule như sau:

 • Đăng nhập thiết bị, vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, sẽ thấy rule đã được áp dụng vào thiết bị