(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2927 / 2962 / 3910 )

SD-WAN (software-defined networking WAN) là tính năng trên ACS3 cho phép người quản trị  kết hợp các dịch vụ internet, bao gồm Internet, LTE và VPN trên hệ thống quản lý trung tâm để đạt hiệu năng tối đa, cải thiện hiệu quả chất lượng sử dụng và cung cấp nhiều lựa chọn hơn khi xây dựng hệ thống mạng. Ngoài việc tối ưu hóa việc truyền tải lưu lượng giữa các dịch vụ mạng, SD-WAN còn giúp đơn giản hóa và cho phép hiển thị đầy đủ thông tin khi giám sát các dịch vụ trong mạng.

Nâng cấp SD WAN cho hệ thống mạng

  1. Đăng kí tài khoản Cloud DrayTek và kết nối thiết bị của bạn đến DrayTek Cloud

Thực hiện theo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/drayos-huong-dan-cau-hinh-router-draytek-ket-noi-tr-069-voi-cloud-draytek

Thực hiện

  1. Đăng nhập ACS3 hoặc DrayTek Cloud theo link : https://cloud.draytek.vn  với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
  2. Chọn biểu tượng Network Management >> Chọn Network  của bạn>> nhấn vào “Enable SD-WAN” trong Advanced Settings

  1. Thông báo dữ liệu hàng loạt chưa được cấu hình, Nhấn “Yes” đồng ý sử dụng cấu hình mặc định

  1. Cấu hình dữ liệu hàng loạt để chỉ định danh mục, thời gian thống kê từ CPE

  1. Nhấn “Save
  1. Nhấn “Continue” để áp dụng cấu hình