(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2927 / 2962 / 3910 )

SD-WAN (software-defined networking WAN) là tính năng trên ACS cho phép người quản trị  kết hợp các dịch vụ internet, bao gồm Internet, LTE và VPN trên hệ thống quản lý trung tâm để đạt hiệu năng tối đa, cải thiện hiệu quả chất lượng sử dụng và cung cấp nhiều lựa chọn hơn khi xây dựng hệ thống mạng. Ngoài việc tối ưu hóa việc truyền tải lưu lượng giữa các dịch vụ mạng, SD-WAN còn giúp đơn giản hóa và cho phép hiển thị đầy đủ thông tin khi giám sát các dịch vụ trong mạng.

 1. Kích hoạt SD- WAN trên ACS3

Tham khảo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/sd-wan-vigoracs3-vigor2927-/-2962-/-3910/kich-hoat-sd-wan-va-mot-so-tinh-nang-cua-sd-wan

 1.   Tối ưu dịch vụ VOIP
 • Chọn Network của bạn >> nhấn biểu tượng configuration>> VoIP WAN
 • Enable VoIP WAN
 • Quy định thông số MOS (Mean Opinion Score for VoIP); VoIP traffic sẽ được chuyển khi có WAN khác có thông số MOS tốt hơn. MOS tốt nhất trong khoảng từ 3.5à 5.

 1. Cấu hình Policy cho dịch vụ VoIP
 • Chọn Network của bạn >> nhấn biểu tượng Configuration>> Route policy (SD WAN)

 • Click “Add New Route Policy” để tạo rule mới

 • Chọn “Enable
 • Comment đặt tên rule (ví dụ VoIP)
 • Source chọn Any để áp dụng cho toàn bộ hệ thống
 • Destination chọn dịch vụ VoIP
 • Send via Interface chọn VoIP WAN
 • Nhấn Save and Set to CPEs

 • Chờ vài phút để Cloud đồng bộ cấu hình cho thiết bị

 • Sau khi cấu hình xong ta sẽ có rule như sau: