Có vài giới hạn trong cổng máy in USB của Router Vigor :

1. Không hỗ trợ giao tiếp máy in hai chiều.
    Ví dụ, nếu máy in của bạn có tiện ích hay phần mềm điều khiển cho phép xem mực còn bao nhiêu, nó sẽ không hoạt động.

2.Không hỗ trợ thiết bị đa chức năng như printer / scanner / fax device.