Máy chủ in Vigor không hỗ trợ bất kỳ bộ đệm nào cho việc in ấn. Nó chỉ chuyển luồng dữ liệu đến máy in và không lưu lại dữ liệu khi đã chuyển nó. Vì thế máy chủ in Vigor không cung cấp những chức năng sau

•Khả năng đẩy dữ liệu ra ngoài từ máy tính và sau đó in.

•Khả năng đẩy dữ liệu ra ngoài từ vài máy tính một cách đồng thời, và in tất cả tài liệu từ cái này sang cái khác.

•Quản lý hàng đợi tài liệu, bao gồm khả năng xóa hay in lại tài liệu.