Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Bởi vì thiết lập trên Windows98 tương tự như trên WindowsMe, chúng tôi lấy Windows98 làm ví dụ.

1. Cài đặt công cụ mới nhất cho router Vigor cho Windows98/ME lên máy tính. Khởi động lại router.

2. Chạy tiện ích LPR từ [Start] -›[ Programs] -›[ Router Tools] -›[ DrayTek LRP].

3. Chọn "Search Routers" để định vị router (bằng địa chỉ IP) sau đó chọn nó và nhấn nút "Install/Modify".

 

4. Tiếp theo bạn cần vào [Start] -› [Settings] -› [Control Panel] -› [Printers] -› [Add Printer] và theo hướng dẫn của Wizard để thêm vào máy in :

 

 

5. Chọn lọai máy in -› "Next" -› đánh dấu "LPR Port Local Port" -› "Next" -› "Next" -› "Finish".

 


6. Và cuối cùng, bạn đã có thể sử dụng máy in thông qua Router Vigor.

Ghi chú : để khởi động router và máy in, vui lòng làm theo trình tự : 

     -› Tắt Router.

     -› Tắt máy in.

     -› Mở máy in.

     -› Sau cùng mở Router.