Đầu tiên bạn cắm máy in vào cổng USB trên router Vigor và kiểm tra trạng thái của đèn printer trên router. Nếu đèn không sáng có nghĩa là máy in của bạn không tương thích với router. Nếu đèn printer sáng, vui lòng theo các bước sau để cấu hình máy in trên Window Vista.

1. Vào Control Panel >> Printers để thêm máy in.

2. Chọn Add a local printer.

3. Chọn Create a new port >> Standard TCP/IP Port và nhấn Next.

4. Nhập IP của máy in, cụ thể là IP LAN của router Vigor. Nhấn Next.

5. Chọn Custom và click Settings.

6. Chọn giao thức LPR và nhập vào p1 trong Queue Name. Nhấn OK.

7. Cài đặt driver tương ứng cho máy in.

8. Nhập vào tên máy in, nhấn Next.

9. Như vậy bạn đã hoàn thành việc kết nối máy in.

10. Để khởi động máy in, bạn vui lòng làm theo các bước sau:
- Tắt router.
- Tắt máy in.
- Mở máy in.
- Mở router.