Nó tùy thuộc vào hai đặc tính chính, độ rộng băng thông cho phép và điểm cuối IP đã kết nối (có những thành phần được thêm vào cho việc cung cấp sức mạnh xử lý để gia tăng kết nối).

Lúc đầu hầu hết mọi người được giới thiệu về điện thoại máy tính thông qua tài khoản Internet quay số. Những người này hiểu rất rõ rằng chất lượng tùy thuộc rất lớn vào sự lưu thông trên mạng, và băng thông giới hạn có thể dẫn đến mất gói tin, tín hiệu trễ. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng làm âm tanh bị ngắt quãng hay méo mó.

Sản phẩm thiết kết đặc biệt với những thành phần điện tử phức tạp cung cấp thêm sức mạnh xử lý cho sự thiếu sót của công nghệ đánh địa chỉ có thể gia tăng vấn đề một cách.

Tất cả những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu có giới thiệu về giải pháp băng thông rộng đều đưa ra băng thông để hỗ trợ cho những cuộc gọi điện thoại chất lượng cao. Cặp thiết bị giao tiếp thích hợp sẽ cho những cuộc gọi gần như những cuộc gọi điện thoại truyền thống.